Retningslinjer for deltakelse på Krussens misjonsturer

For å kunne delta på Krussen sine misjonsturer er det noen retningslinjer du som deltaker må forplikte deg til. Dette gjelder regler som sikrer at alle reisende forholder seg til kulturelle normer i det aktuelle landet, samt at teamet får et godt og trygt miljø.

Som deltaker på Krussetur vil du møte og jobbe sammen med mindreårige. Krussen følger Ungdom i Oppdrag sine internasjonale retningslinjer for beskyttelse av barn. Disse må du som deltaker lese igjennom og samtykke i.

Ungdom i Oppdrag sine internasjonale retningslinjer for beskyttelse av barn:

Ungdom i Oppdrag (UiO) tror at alle barn har betydning, verdi og verdighet ettersom de er skapt i Guds bilde.
Derfor tror vi at alle barn bør behandles med respekt og bli vist omsorg på måter som ærer Gud.

Alle UiO medarbeidere og korttidsfrivillige som besøker UiO senter eller deltar på et UiO arrangement hvor barn er involvert, må skrive under på en erklæring som bekrefter at de har lest retningslinjene, vil respektere dem og forstå at det vil bli konsekvenser i tilfeller av upassende atferd.

Besøkende til UiO prosjekter og arrangementer skal ikke vær uten oppsyn. UiO medarbeidere, studenter og korttidsfrivillige gis vår tillit når de har skrevet under på UiO ́s retningslinjer for beskyttelse av barn.

UiO medarbeidere, studenter, korttidsfrivillige, støttepartnere og besøkende skal aldri være alene sammen med deltakende barn, dersom de ikke er deres egne barn. Det gjelder på private områder som ikke gir innsyn for andre ansvarlige voksne.

Deltakende barn (som UiO har omsorg for, dvs. i forbindelse med en leir, et kurs eller teamvirksomhet osv.), skal ikke overnatte hos en UiO medarbeider, student, korttidsfrivillig, støttepartner el., med mindre barnets foreldre/verge har gitt skriftlig samtykke, eller barnet er overlatt i UiO medarbeiderens varetekt av den lokale sosialtjenesten og/eller en domstol.

UiO medarbeidere skal ikke berøre et barn på en upassende måte eller utsette det for upassende materialer som for eksempel pornografiske filmer eller litteratur. (En generell regel når det gjelder upassende berøring, er at man ikke skal berøre barn på steder som normalt er dekket av shorts og t-skjorte, men det gjelder også upassende kyssing og kiling.)

UiO medarbeidere skal ikke disiplinere et deltakende barn på en ydmykende måte. (dvs. ved å slå, daske eller ved verbal misbruk som for eksempel skriking, banning eller bruk av nedverdigende språk).

UiO medarbeidere, korttidsfrivillige, besøkende og givere skal ikke krenke et barns rettigheter.

 

UiO sjåfører skal ikke kjøre et deltakende barn hjem uten at minst én annen person er til stede i bilen, med mindre barnet er et familiemedlem eller barnets forelder/verge har gitt skriftlig samtykke.
Voksne vil alltid holdes ansvarlig for sin opptreden, og kan ikke skylde på barnet, selv om barnet provoserer eller opptrer på en forførisk måte.

Dersom disse bestemmelser blir krenket, vil vedkommende bli stil til ansvar og kan miste jobben sin, samt bli anmeldt til politiet.

Utdrag av Ungdom i Oppdrags sine internasjonale retningslinjer for beskyttelse av barn - Vedtatt av Ungdom i Oppdrags styre i Norge, 26.februar 2009

Gjennom elektronisk signering i påmeldingen samtykker du i følgende:

  • -  Jeg forplikter meg til å følge kulturelle normer på turen. Inkludert forventet bekledning og avhold fra alkohol, snus og tobakk.

  • -  Jeg er innforstått med at jeg ikke kan inngå parforhold med verken lokale mennesker eller medlemmer av reisefølget i løpet av turen.

  • -  Jeg forplikter meg til å være med på hele programmet og alle samlinger som legges opp. Samt at i løpet av turen ikke utføre ”private reiser” utenom programmet.

  • -  Jeg har lest og forstått innholdet i ”Ungdom i Oppdrag sine internasjonale retningslinjer for beskyttelse av barn” og vil rette meg etter UiO ́s retningslinjer for beskyttelse av barn.

  • -  Jeg forplikter meg til å følge fremgangsmåten som er beskrevet i disse retningslinjene.

  • -  Jeg er verken tidligere anklaget eller domfelt for noe lovbrudd som involverer fysiske eller seksuelle overgrep mot barn eller ungdom.

  • -  Jeg er innforstått med at hvis jeg anklages for overgrep mot barn mens jeg er i Ungdom i Oppdrags/Krussens virksomhet, vil beskyldningen etterforskes grundig i samarbeid med de rette myndighetene.