raul-cacho-oses-1461307-unsplash.jpg
raul-cacho-oses-1461307-unsplash.jpg

#Krusseaksjonen20


SCROLL DOWN

#Krusseaksjonen20KRUSSEAKSJONEN:

Misjon både i og utenfor Norge er en viktig del av det å være Kristenruss. I Norge er vi sammen og tilstede for andre russ før og under russetia. I tillegg vil vi være med å gi håp til denne verden, og én av måtene vi gjør det på er å samle inn penger. 

Krusseaksjonen er et samarbeid mellom Ungdom i Oppdrag, Laget og Bibelselskapet, som har noen prosjekter hver. Pengene vi samler inn blir splittet på prosjekt som disse organisasjonene er med på.

Årets Krusseaksjon går til Bibelkommisjonens arbeid blant unge på Cuba. Bibelkommisjonen tilsvarer Bibelselskapet her hos oss.

 Vil du støtte krussekasjonen?
Pengene kan settes inn på kontonummer:
3000.15.59547

Eller Vipps til "Krusseaksjonen" #125520


#KRUSSEAKSJONEN20: Ungdomsarbeid på cuba

Biler på Cuba tatt fra nettet.jpg

Krusseaksjonen handler om å utvide horisonten i russetiden. Fra at det handler om meg og mitt, til å bety en forskjell for andre som ikke har like mye som oss i Norge. Misjon både i og utenfor Norge er en viktig del av det å være kristenruss. 

Årets Krusseaksjon går til Bibelkommisjonens arbeid blant unge på Cuba. Bibelkommisjonen tilsvarer Bibelselskapet her hos oss. Ungdom på Cuba har god utdannelse, men ingen penger og få muligheter. Ved å støtte aksjonene hjelper du ungdom mot en bedre fremtid.

En tydelig utviklingstrend på Cuba de senere årene er at stadig flere blir kristne. På Cuba er tallet på kristne doblet på ti år. Men mangelen på bibler er stor. Situasjonen kan beskrives slik: «Kirkene er fulle av folk, men tomme for bibler».

Fader-Athenagoras_Dag K Smemo.jpg

- Det er så mange unge i kirken vår, sier fader Athenagoras med tindrende øyne. 

 - De unge kommer til gudstjeneste klokken ni om morgenen på søndag, og selv om gudstjenesten varer i tre timer, er det ingen som går. Det er de unge som er forsangere i kirken. 

- Du skjønner, det cubanske folket er i grunnen svært åndelige (spirituelle) av seg. De har en lengsel etter en ekte tro på Gud. 

Mange i kirken hans er med i bibelstudiegrupper, men det er vanskelig å samle folk, når de bor spredt ut over hele storbyen Havana. Derfor skulle fader Athenagoras ønske at flere i kirken hans hadde sin egen bibel hjemme, som de kunne lese i på egen hånd. 

 - Alle i kirken vår ønsker seg en bibel. Men nesten ingen har sin egen bibel, sier han. 

Definisjonen på en bibelgruppe er altså forskjellig i Norge og på Cuba.

I Norge er en bibelgruppe «en gruppe mennesker med hver sin bibel». På Cuba er det «en gruppe mennesker samlet rundt én bibel».  

Cuba - Bibelutdeling blant barn Dag K Smemo.jpg

Barna strømmer inn i den allerede overfylte kirken i byen Santiago, øst på Cuba. Ryktet har gått i nabolaget: «De deler ut barnebibler!» Barna flokker seg rundt Alain Montano og strekker hendene fram. Og Alain deler ut så langt det rekker. 

Alain er generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba. Til fellesmøtet i Santiago har han tatt med en kasse med barnebibler. Det er 700 mennesker på møtet, men bare noen få av dem har en bibel. Den holder de godt omkring. Alain har tatt et overblikk over forsamlingen og mener at han har nok barnebibler å dele ut. 

Men da han ber barna om å komme fram, kommer det 30-40 barn til, inn fra gata. Sammen med de andre trenger de seg fram mot Alain. De siste som kommer fram, får ikke den barnebibelen de håpet å få. Alain har noen hefter med bibelhistorier å dele ut, så ingen går tomhendt tilbake. Likevel ser vi skuffelsen i øynene til de siste som kom. 

Dette er situasjonen på Cuba. Det finnes ingen bokhandlere som selger bibler her. All distribusjon av Bibelen skjer gjennom Bibelkommisjonen, men de har ikke mulighet til å skaffe nok bibler. De er helt avhengige av at kristne i andre land betaler for trykking og sending av bibler til Cuba.

Vil du støtte #krusseaksjonen20?

Vipps til “#125520 - Krusseaksjonen"

Eller sett inn penger på kontonummer: 3000.15.59547 

Vær med å gi Bibler til ungdom på Cuba!

Cuba - ungdom med bibler.jfif.jpeg

Hver påske drar vi på krussetur og i år går en av turen til Cuba! Vi har også fire andre flotte turer. Vil du være med i år?