photo-1464013778555-8e723c2f01f8.jpeg
photo-1454498022024-8bf7d40b6595.jpeg
fPuLkQNXRUKI6HQ2cMPf_IMG_4761.jpg
photo-1453224424525-aeb893f2f1ca.jpeg
photo-1472441371231-918ae5e6a5d8.jpeg
photo-1465814603476-7fce11b5dadb.jpeg
photo-1464013778555-8e723c2f01f8.jpeg

#Krusseaksjonen18


SCROLL DOWN

#Krusseaksjonen18


krusseaksjonen:

Misjon både i og utenfor Norge er en viktig del av det å være kristenruss. I Norge er vi sammen og til stede for andre russ før og under russetia. I tillegg vilvi være med å gi håp til denne verden og en av måtene vi gjør det på er å samle inn penger. Vi har valgt å støtte forskjellige prosjekter som drives i noen av de landene vi har vært tidligere og noen som vi skal besøke i påsken.

Krusseaksjonen er et samarbeid mellom Ungdom i Oppdrag, Laget og Bibelselskapet som har noen prosjekter hver. Pengene vi samler inn blir splittet på prosjektene.

VÅRT MÅL:

Å samle inn 200 000,-

Dra ut og tjene menneskene der de er.

 Vil du støtte misjonsprosjektet?
Pengene kan settes inn på kontonummer:
30001559547

Eller Vipps til "Misjonsprokjektet-Krussen" #125520

photo-1454498022024-8bf7d40b6595.jpeg

Nepal


Bygging av Machhapuchhchre Yak Ranch.

Nepal


Bygging av Machhapuchhchre Yak Ranch.

«Machhapuchhchre Yak Ranch blir bygget for å være et redskap for å nå ut til unådde folkeslag i Himalaya, og for å være et sted slitne misjonærer og hjelpearbeidet kan komme å hvile. Vårt ønske er både å bygge et gjestehus/resort for å genere penger til forskjellige veldedighetsprosjekter og å utvikle nye metoder for å nå ut til Bramin folkegruppen, som er ett av verdens mest unådde folkeslag
Planen er å bygge et gjestehus hvor slitne misjonærer og hjelpearbeidere kan finne hvile, et sted forfulgte kristne kan finne trygghet og som driver med menighetsplanting blant unådde folkeslag. Vårt mål er å inspirere, utruste og fasilitere slik at flest mulig kan komme seg ut i misjon. Vi samarbeider tett med andre virksomheter i Nepal slik at vi folk som kommer til Nepal gjennom oss kan gjøre det de har et hjerte for.
Gavene som blir samlet inn skal gå til
•    Byggingen av Machhapuchhchre Yak Ranch. Det har de siste par årene dessverre vært en sterk nedgang i givertjeneste fra vestlige land, og derfor er det blitt et behov for at misjonærer og hjelpearbeidere på feltet tenker annerledes. Med et fullt operativt gjestehus/resort vil vi forhåpentligvis kunne hjelpe andre igjen»

fPuLkQNXRUKI6HQ2cMPf_IMG_4761.jpg

Thailand


Shan Outreach Center

Thailand


Shan Outreach Center

Thailand: Shan Outreach Center

Vi ønsker å ære Gud og utbre hans rike gjennom: Evangelisering, disippelgjøring, kirkeplantning og demonstrere hans kjærlighet gjennom barmhjertighetsarbeid.

 

VÅR VISJON

1  Vår visjon er å se et levende shan fellesskap i Nord-Thailand, shanstaten, Burma og videre til alle land hvor shan bor i Sørøst-Asia.

2  Vår visjon er å se lokale ledere bli disippelgjort og vokse frem og at shan troende skal vokse i sin tro og i sitt kristenliv, og at de vil være i stand til å dele evangeliet til sitt eget folk og til andre folkegrupper som ikke har hørt evangeliet om Jesus Kristus.

3  Vår visjon er å se at Shan Outreach Center blir etablert som et resurssenter for evangelisering, disippelgjøring, ledertrening og barmhjertighetsarbeid (gjennom utdannelse og utviklingsarbeid).

 

Gavene som blir samlet inn skal gå til

   Evangelisering og multiplisering (Matt. 28:19-20).

   Plante nye menigheter og fellesskap (cellegrupper). (Apg. 2:42-47).

   Disippelgjøre de nye kristen, potensielle ledere og menigheter slik at de igjen kan etablere nye shan menigheter og trene disipler (Matt. 28:20)

   Produsere litteratur og lovsanger på shan (Joh.4:19-24)

   Gi hjelp for de grunnleggende fysiske behov og for utdannelse til flyktinger og spesielt til barn gjennom: Utdannelse og hjelp og støtte til samfunnsutvikling. (Mika 6:8)

   Nettverksarbeid med andre organisasjoner og menigheter. (Joh. 17:20-23, Sal.133)

   Mobilisere arbeidere, bønn og forbønn for shanfolket. (Matt. 9:37-38)

 

Hvor vi gjør dette:

Chiang Mai – Nord-Thailand

Her når vi ut hovedsakelig til shan ungdom.

Vi har leid et senter midt i byen, og her driver vi med engelskundervisning, musikk undervisning, bibel trening og hver fredag og søndag har vi lovsang og undervisning fra Bibelen.

Fang – Nord-Thailand

Fang er en liten by nord for Chiang Mai.

Her har vi et shan team som jobber med meninghetsplantning, disippeltrening og gir ut mat, klær og medisin til de fattigste shan flyktningene. Vi har også et skoleprogram for shan barn, som ikke har noen mulighet til å gå på skole. Vi gir dem grunnleggene undervisning i thai, shan, engelsk, geografi, matte og bibelkunnskap m.m.

Se Shan Outreach Center sin side her!

photo-1453224424525-aeb893f2f1ca.jpeg

Ukraina


Bibler til flyktninger, ungdom og barn

Ukraina


Bibler til flyktninger, ungdom og barn

Bibelselskapet og kirkene i Ukraina gjør en enorm innsats for mennesker som er rammet av krigen. De sørger for omsorg og hjelp både praktisk og åndelig.

For eksempel fikk barna fra barnehjemmet i Mariupol barnebibler fra Det ukrainske bibelselskapet. Disse barna er flyktinger og bare noen få av mange enslige barn. I løpet av tre måneder hadde de lest gjennom alle bibelfortellingene. 

Krigen øst i Ukraina har drevet mer enn en million mennesker på flukt. Mange har mistet noen av sine nærmeste. Midt i denne situasjonen søker stadig flere til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor. Det ukrainske bibelselskap arbeider for å gi bibler til alle som lider under krigen.

Biblene som deles ut følges av et hjemmebesøk som gjør at hver person som mottar en Bibel får også mulighet til å bli sett og lyttet til.

Gavene som blir samlet inn skal gå til:
•    Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina
•    Bibelutgaver for ungdom
•    Barnebibler til barnehjem i øst
•    Bibler til barn og ungdom med kreft etter Tsjernobyl-ulykken i 1986
•    Nytestamenter i stor skrift til aldershjem

photo-1472441371231-918ae5e6a5d8.jpeg

India


Kristenrussen har de siste årene engasjert seg i et
prosjekt i indisk Himalaya som heter HillCraft.

India


Kristenrussen har de siste årene engasjert seg i et
prosjekt i indisk Himalaya som heter HillCraft.

HillCraft er en bedrift for vanskeligstilte kvinner i Himalayafjellene i nord India, som produserer håndlagede papirprodukter, tidsriktige og spennende smykker og andre gaveartikler for det europeiske markedet.

Gjennom HillCraft skapes arbeidsplasser for lokale kvinner som for første gang kan glede seg over egen inntekt. Et kreativt arbeidsmiljø styrker ikke bare kvinnenes selvrespekt, men også deres posisjon i familien og samfunnet forøvrig. Gjennom HillCraft får kvinnene framtidsrettet hjelp til opprettelse av livsforsikring, forskjellige spareordninger og ikke minst barnas skolegang. 

Banebrytende prosjekt som HillCraft kan bidra til varige forandringer i samfunn hvor kvinnens stilling tradisjonelt står svakt. Et HillCraft produkt er mye mer enn et kort eller et smykke! Det er et vitnesbyrd om kvinner som gjennom kreativitet og tro på seg selv skaper håp om en bedre framtid.

Gavene som blir samlet inn skal gå til:

  • Støtte til skolegang og utdannelse for barn av HillCraft kvinner. Mange av kvinnene er enker eller har arbeidsløse menn som er alkoholikere. Det er veldig utfordrende for dem å dekke utgiftene til å sende barna på skole og spesielt høyere utdannelse.
  • Støtte til utdanningsseminarer og yrkesrettet veiledning. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å arrangere seminarer og yrkesrettet trening og veiledningssamtaler for barna med tanke på høyere utdanning.
  • Studieturer med fokus på den rike indiske kulturarv. Mange av kvinnene har knapt vært utenfor byen/landsbyen de bor i. Vi ønsker å ta dem med på opplevelsesturer til blant annet Taj Mahal, Indias hovedstad New Delhi, museer osv. for at de skal kunne eksponeres til – og lære av Indias fantastiske kulturarv.

 

photo-1465814603476-7fce11b5dadb.jpeg

Sentral Asia*


Krussen gir støtte til Lagsbevegelsen i en av de sentralasiatiske republikkene* som arbeider med å nå ut med evangeliet i et land der de fleste er muslimer og kristen tro i praksis er forbudt

Sentral Asia*


Krussen gir støtte til Lagsbevegelsen i en av de sentralasiatiske republikkene* som arbeider med å nå ut med evangeliet i et land der de fleste er muslimer og kristen tro i praksis er forbudt

Lagsbevegelsen ønsker å se studenter bygd opp til et fellesskap av disipler forvandlet av evangeliet som påvirker og forandrer universitetet, kirka og samfunnet til Kristi ære.

VÅR DRØM
Vi drømmer om å se en voksende bevegelse av studentledere som tar initiativ og binder seg til evangelisering, disippelgjøring og misjon.
Vi drømmer om å se kristen ungdom som aktivt påvirker og tjener kirker og universiteter over hele landet.

Gavene som blir samlet inn skal gå til

  • Disippelgjøre enkeltmennesker for å utruste aktive og modne studenter med en jesuslik karakter.
  • Utvikle arbeid blant studenter som har fullført studiene og med lokale menigheter.
  • Drive ledertrening både av kristne studenter og ansatte.
  • Trene studenter og stab i evangelisering og det å utvikle et misjonalt tankesett.
  • Utvikle en kristen respons på vår tids utfordringer, samt oppmuntre studenter til å arbeide for hjemstedets fremgang (Jeremia 29,7).
  • Hjelpe studenter og universitetsansatte til å vise integritet i tro, liv og akademia.

Hvor vi gjør dette:
I landets hovedstad, nord i landet
Hovedstaden en relativt vestlig by sammenlignet med resten av landet. Byen har veldig mange studenter og er en fristad for unge mennesker på flukt fra forfølgelsen hjemme på bygda. Her ligger også landets eneste lagsgruppe som åpent møtes inne på universitetet.
Landets nest største by, sør i landet
Dette er en stor og spennende by der ca halve befolkningen er usbeker. Islam står veldig sterkt her og i hele den sørlige delen av republikken. Arbeidet her skjer mye gjennom vennskap, engelskundervisning og rundt et lokalt treningssenter.
En by lengst øst i landet
Arbeidet øst i landet skjer i en liten by omkranset av mektige fjell. Byen er ofte base camp for fjellturister og også populær blant badegjester ved den store innsjøen som ligger like ved.
Lagsarbeidet her er lite, men i vekst. Mye av utgangspunktet er en engelskklubb der alle de ansatte i Laget er involverte.


*grunnet sikkerhetsårsaker er navnet på landet og byene der en har arbeid ikke nevnt spesifikt.