Rebellious

Opprørsk. Hvorfor er dette årets tema? 

I Kristenrussteamet har vi snakket mye om hvordan det er å være ungdom i dag.

Det å være kristen ungdom. Samfunnet vi lever i, forventningene, presset, prestasjoner og alt som følger med det å være ung i dagens samfunn.  Videre har samtalene våre gått innom hvilke egenskaper vi ser i ungdommer rundt oss. Hva forbinder vi med de som er unge og som velger å følge Jesus i hverdagen?

I forrige ukes video blogg spurte Meghen 5 på gaten hva de la i begrepet/assosierte/ med det å være rebellious. Jeg synes svarene var så utrolig gode.


” Å gjøre ting som er upopulært, og å gjøre det likevel.”
  ” Å være rebell er å gå mot strømmen og gå over grenser som samfunnet synes er litt upopulært.”

Dette beskriver mange av de jeg kjenner! Det er ikke spesielt populært å være kristen, og for mange er det å være kristenruss et stort steg. Det er å gå mot strømmen.

Vi kan dra temaet ” Rebellious ” i så utrolig mange retninger, men det er så viktig at måten vi er «rebellious» på skal peke på Jesus. At han skal være fokuset! Og hvis han er fokuset og vi lar han forandre oss så er det nettopp han våre medmennesker får se. Da er han lyset som skinner gjennom oss og vi får være lys i mørket. Uansett om du er russ i russetiden, student i studietiden eller om man har begynt i arbeidslivet eller har vært der noen år. Hvordan du velger å bruke russetiden kan virkelig påvirke resten av livet, ikke bare ditt men også de rundt deg. 

Drømmen min er at Kristenrussen skal være et fellesskap som sammen går mot strømmen. En gjeng med russ som har fokuset på noe annet enn seg selv, i en tid der ”selvet ” er alt som betyr noe. I en tid der alle hemninger skal slippes og ”har du lyst har du lov” er mottoet for en hel nasjon.

For noen dager siden leste jeg en artikkel som har vært publisert i NY Times skrevet av  John Leland. 


“When I asked Eric Bryant, a pastor at Mosaic in L.A., why Jesus is still considered cool in the eyes of young people, he said this:
They're intrigued by Jesus. They look to him. He is real, authentic, relevant. He spoke with honesty. He was a man on a mission. He was a radical, a revolutionary, yet tender and kind and loving. He was doing things completely against the rules of the day. He was a mix of justice, kindness, judgment and grace.”

Jesus gikk mot strømmen i sin måte å lede på. Han gikk sammen med vennene sine, delte liv, glede og sorg. Han tjente de, han vasket til og med de utrolig skitne sandalføttene deres!

La oss vaske føttene på våre venner i den forstand at vi er der og tørker spy, holder hår og kjører dem hjem, eller om det er å ta seg tid til å virkelig lytte. La oss være ekte, autentiske og relevante. La oss være en generasjon som forandrer russekulturen fra innsiden!

 

” You may be the only Jesus some people ever see.”

- ukjent