Av Andrea Storhaug


Andrea Storhaug

  • Andrea er 20 år og kommer fra Molde.
  • Der var hun kruss på Molde videregående i 2015.
  • Siden det har hun gått på Laget sin linje på Hald Intenasjonale Senter og var på utveksling i Colombia.
  • Nå bor hun i Oslo og jobber som trainee i IFES Europa, den europeiske lagsbevegelsen.