Av: Andreas Karstad

La oss tenke litt rundt relasjon. Alle har vi en variasjon av relasjoner i livene våre. Alt fra våre nærmeste til de vi er fristet til å unngå. Blant venner er det også forskjellige «nivåer». Hva er egentlig forskjellen mellom en venn blant mange venner, og en av de virkelig nære vennene?  

 

Da jeg stilte dette spørsmålet under en Krusse-event for kruss 18 ble vi fort enige: En betrodd venn er nettopp det: Betrodd. En du virkelig kan dele alt med. Du kan være deg selv helt og fullt, på godt og vondt. Men et sant vennskap er aldri en enveis relasjon. Dine nærmeste vil også ønske å kunne dele sitt hjerte med deg, og få oppleve at du tar imot dem, og åpner ditt hjerte for deres sorger så vel som deres gleder.  

 

Hvordan er det i vårt forhold til Gud? Opplever han oss, opplever han meg som en nær venn? Et skritt er at jeg våger å komme ærlig, åpen og som jeg er. At jeg deler det som virkelig skjer på innsiden. En annen ting er om han får dele sitt hjerte med meg. Når vi begynner å få kopling med det Gud har på hjertet, samtidig som vi selv kommer uten masker, da er vi på vei inn den rikeste relasjonen. Den vi mest av alt var skapt for.  

Her begynner virkelig bønnelivet. Gud deler sitt hjerte med oss. Vi deler vårt med ham. Han bærer våre byrder. Vi får kjenne på hans glede, men også hans tårer for de som har det vondt, og de som enda ikke har møtt ham.  


En annen ting som skjer når vi begynner å få tak på Guds hjerte er at han kaller oss til å stå sammen, og til å være til stede for andre. 

 

Vi tror at det vil gjøre en stor forskjell, når du og alle Kruss står med sin personlige bønne-partner, som er klar til å be etter Guds hjerte gjennom dine oppturer og utfordringer. 

Bønn handler om kommunikasjon mellom Gud og mennesker, kort sagt. Da sier det seg selv at bønn ikke bare er utrolig viktig, men også spennende! I Krussen setter vi bønn på agendaen i løpet av russetida, blant annet gjennom at du, sammen med alle Kruss, har fått tilbud om en personlig forbeder, som er med og ber for deg gjennom det siste året på videregående.  

Bønn er kraftfullt, og vi har sett utallige eksempler på hvordan bønn åpner opp for at Gud kan få gjøre det han drømmer om å gjøre: Sette enda flere ut i frihet til å leve som hele mennesker, midt i den hensikten Gud skapte dem for.  

Hvorfor ikke la bønn bli den avgjørende ingrediensen gjennom ditt avgangs år? 


Har du ikke signet opp for en personlig bønnepartner? Gjør her