Kristenrussen, som forkortes Krussen og tidligere er kalt Credorussen, har vært en del av Norges Kristelige Student – og Skoleungdomslag(NKSS) siden det første russelaget ble dannet i 1932 på Kristelig gymnasium i Oslo.

Kristiansand og Stavanger fulgte etter i 1933 og her ble det også dannet russelag. Dette spredte seg og det ble dannet flere og flere russelag rundt om i Norge.

I 1947 sto Hamarrussen bak den første misjonsaksjonen som kristenrussen arrangerte i Norge. De gav ut russeavis der målet var å dekke alle kostnader med annonser slik at alle inntektene kunne gå til ytremisjonen. Dette var starten på mange innsamlingsaksjoner som skulle følge etter.

Men ikke all russevirksomhet foregikk med pengeinnsamling og bønn i årene etter krigen. Russens oppførsel var allerede da et tema Nationen skrev om på forsommeren i 1949. Det handler om at russen skal ha slått alle rekorder i idiotiske påfunn. Særlig i Oslo der russen blant annet malte statuene i Vigelandsparken. Dette var med på å danne splittelse innad i NKSS når det kom til Kristenrussen. Kristenrussens fremtid ble tatt opp på rådsmøte i NKSS i 1949, der uttalelsen fra møte tilsier at «det rette og beste for vår bevegelse vil være å bryte med russevesenet, og oppfordere derfor alle våre langsmedlemmer til ikke å være russ».

arkiv bilder.JPG

Dette gjorde at noen dannet krusselag utenfor NKSS ettersom de følte organisasjonen hadde noe imot dem. Men det var ikke mange som fulgte denne oppfordringen og i 1964 var det registrert hele 53 russelag med ca. 1000 medlemmer. Disse samlet inn rundt 450 000 kr til misjonsprosjektet (tilsvarer ca. 4,9 millioner i 2017). Arbeidet vokste og i Oslo var det for eksempel 400 medlemmer. De hadde program hver dag i russetiden. I 1980 var Kristenrussen rundet 1500 medlemmer, derfra begynte en nedgående kurve og Kristenrussen nådde sin bunn i 2004 med bare 200 medlemmer. Det ble i 2005 gjort en nysatsing på Kristenrussen ved at samarbeidsorganisasjonene satset på to ettåringer. De ble sendt rundt i Norge for å promotere Kristenrussen, noe som har ført til en økning i medlemsmassen igjen, og etter dette har medlemsmassen ligget mellom 600-800 medlemmer. I dag drives Kristenrussen i et samarbeid mellom Laget, Bibelselskapet og Ungdom i oppdrag. Det finnes krusselag i alle Fylkene i Norge. Vårt største arrangement er Russetreffet Kragerø. Her samles ca. 700 russ den siste helgen i April.

 

IMG_2994.jpg

Litteratur:

  • Kristensen, Vidar (1993) Lagsfolk - Credo Forlag